13 år och yngre

Barn och ungdom upp till 13 år erbjuds ett snällare lopp söndag 28 maj. Ej krav på tävlingslicens eller föreningstillhörighet.

Lördag 28 maj
Klass Simning (bassäng) Cykel Löpning Anmärkning
8 år och yngre 50 m 2,5 km 0,4 km Bassängsimning.
9 – 11 år 100 m 4,8 km 1,2 km Bassängsimning.
12 – 13 år 200 m 4,8 km 1,2 km Bassängsimning.

Simning

  • Genomförs i Skantzöbadets bassäng.

Växling 1

  • Sker utanför badet. Föräldrar “vaktar” cyklarna.

Cykling

  • På cykelbana fram till avstängd gata som leder till växling 2.
  • Flickor/pojkar 9 – 13 år vänder vid växling två och cyklar ett varv till på den avstängda gatan.
  • Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet
  • Väl fungerande bromsar krävs

Växling 2

  • Sker i ordinarie växlingsområde vid sporthallen
  • Växlingsområde 2 är bevakat och ingen tillåts vistas där som inte själv deltar eller har erhållit förälderpass

Löpning

  • 8 år och yngre springer på avstängd gata fram till vändpunkt och därefter tillbaka till ordinarie mål.
  • 9 – 13 år springer också på den avstängda gatan men något längre innan man vänder tillbaka

Kartor i PDF-format för de yngsta 8-13 år samt för 9-13 år

Priser: Priser till samtliga.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning. 

Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Registrering och efteranmälan: Efteranmälan på plats lördag 13.00 – 15.00. Startkuvert kan hämtas under samma tid eller söndag mellan kl. 08.00 – 10.30

Tidtagning: Elektronisk tidtagning. Tid för sim och cykel samt växling 2 samt löptid utöver totaltid kommer att redovisas. Tidtagningschip är av engångstyp och fästes med inbyggd klisterremsa på vristen/fotleden.
Inget chip – ingen tid! Chipet behöver EJ återlämnas.

Hallstahammars kommun