2 x Supersprint

Åldersklasser: Senior, junior, 16-17 år

Båda loppen genomförs över distansen 400 m simning – 10,5 km cykling – 2.75 km löpning.

OBS NYHET: pga SM-stafett på söndag genomförs båda loppen på lördag.

Kartor över banorna i PDF-format lopp 1 –  lopp 2

YouTube: cykling (delvis samma som SM-stafett) – löpning (obs: två olika banor – titta på hela filmen!)

Loppen genomförs med drafting tillåten och tempocykel är inte tillåten.

Totalvinnare blir den med lägst sammanlagd platssiffra från de bägge loppen

Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2023 anslås på anslagstavlorna.

Simning: 400 meter rak längd. Start vid bryggan söder om Åsby hotell och konferens. Första loppet körs samtidigt med 14-15 år.
Vid låg vattentemperatur ersätts simningen med löpning

Cykling: Två varv á 4.85 km, totalt 9,7 km.

Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan och genomför rätt antal varv. Ingen langning under cykelmomentet. Cykelbanan kommer vara markerad med skyltar.

Lopp nummer 1, lördag:    Drafting tillåten. Varvad deltagare får fullfölja loppet. På slutet av cykling och löpning kan enstaka cyklister finnas på banan samtidigt.

Lopp nummer 2, lördag:   Drafting tillåten. Deltagare som inte på börjat sista cykelvarvet innan första deltagare påbörjat löpningen kommer att tas av banan. Detsamma gäller om cyklande deltagare blir upphunnen av först löpare.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.
Dessa kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv 2750 m.

Dryck m.m. efter målgång. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

 Priser: Prispengar till tre första damerna respektive herrarna totalt i seniorklassen. Hederspriser till tre främsta seniorklass, 18-19 år, 16-17 år samt 14-15 år.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i södra änden av sjön vid ångbåtsbryggan.

Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 15 minuter före respektive start.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning bägge loppen inklusive splittider.  Samma nummerlapp och chip används vid finalloppet. Om deltagare bestämmer sig för att avstå finalen, meddela sekretariatet.

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande i tävlingsklasserna skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen. Godkänt namntryck på tävlingsdräkt ersätter nummerlapp.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats.