På grund av vägskador har vi valt att korta ner cykelvarvet för motion sprint och olympisk distans. Varvet blir nu 10 km men med bättre vägunderlag. Banan påminner om förra årets bana.