Vi vill meddela en sen ändring av banan för olympisk distans. Cyklingen ändras till 4 likadana varv om 9.75 km. Detta pga få deltagare – med avseende på bl.a. funktionärer blir det lättare att arrangera en säker cykling, och förhoppningsvis också en bättre upplevelse för Masters som slipper bli utspridda längs ett långt varv på landsbygden.

Löpbanan ändras också till en kompaktare bana med 3 varv á 3.2 km. Den ursprungliga löpbanan korsas av den nya cykelsträckningen vilket gör att löpningen också måste ändras av den anledningen .

Nya kartor finns på sidan för Olympisk distans