Två lopp i ett: supersprint med drafting + supersprint med jaktstart

Information om antal varv samt kartor avser generellt 2019. Små ändringar kommer att förekomma och publiceras snarast.

Åldersklasser: Senior, junior, 16-17 år

Båda loppen genomförs över distansen 400 m simning – 10 km cykling – 2.5 km löpning.

Båda loppen genomförs med drafting på cyklingen och kräver alltså en cykel som är godkänd för drafting – ej tempocykel. Sluttiden i mål från lopp ett ligger till grund för startordning och tidsavstånd vid eftermiddagens jaktstart. Avståndet mellan deltagarna vid start två blir tidsdifferensen från lopp ett delat med två (halva tidsavståndet).

Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2020 anslås på anslagstavlorna.


Simning: 400 meter rak längd. Start vid bryggan vid Brukshotellet längs vägen söder om växlingsområdet. Första loppet körs samtidigt med 14-15 år. Karta (PDF).

Cykling: Tre varv á 3,3 km. Karta (PDF).

Teknisk bana utan vändpunkter. Cykling sker i bägge riktningarna på bilfria gator. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan och genomför rätt antal varv. Ingen langning under cykelmomentet. Cykelbanan kommer vara utmarkerad med skyltar och ibland kompletterat med målade pilar på vägbanan.

Lopp nummer ett:    Drafting tillåten. Oavsett ålder eller kön så är det tillåtet att ligga på “rulle”. Iakttag försiktighet vid varvning av andra deltagare. Ingen plockas av banan pga av att man blir varvad.

Lopp nummer två:   Drafting tillåten. Deltagare som erhållit blått kort (varnats) skall stanna efter växling två i straffstationen placerad i anslutning till utgången till löpningen. Deltagaren ansvarar själv för att rätt antal straff pliktas. Strafftiden per varning är 30 sekunder.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.
3. Håll till höger och observera att omkörning alltid skall ske till vänster.
Ovanstående punkter 1-2 kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv á 2500 m, totalt 2.5 km. Karta (PDF).

Dryck m.m. efter målgång. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Priser: Utöver plakett som delas ut till alla som fullföljer kommer hederspriser att delas ut till de främsta i varje tävlingsklass. De tre bästa totalt att premieras med hederspriser. De tre bästa i junior respektive 16-17 år kommer dessutom att erhålla enklare hederspriser. Dessutom pris till bästa anmälda team. Prisutdelningarna är planerade att genomföras i anslutning till målområdet kl.15.30.

Starttider:

Lopp nummer ett. Herrar och damer samtidigt kl. 09.50
Lopp nummer två. Ledaren efter lopp nummer ett kl.14.30 och därefter enligt tidsskillnad i mål.

Omklädning och dusch inne i Sim- och Sporthallen. WC finns i anslutning till omklädningen.

Märkning med startnummer på vänster axel i samband med registreringen. Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdet. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Aktuell vattentemperatur anslås på informationstavlan kl 09.00 och 13.30. Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i södra änden av sjön vid ångbåtsbryggan.

Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 15 minuter före respektive start.
Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Elektronisk tidtagning. Observera att alla deltagare i 2 x Supersprint hämtar ut ett nytt startkuvert för finalloppet med nummer som motsvarar startordningen i finalen. Kom alltså ihåg att lämna tillbaka ditt chip efter det första loppet. Om deltagare bestämmer sig för att avstå finalen, meddela gärna sekretariatet.

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 30 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande i tävlingsklasserna skall ha giltig tävlingslicens. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.
Nummerlappen får ej bäras under simmomentet.  Ej heller vikas. Skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Tävlingsledningen kommer att bära vita tröjor med texten ”Tävlingsledning”. Domare bär röd väst. Övriga funktionärer bär gul väst. Observera att det inte är funktionärernas huvuduppgift att visa vägen.

Registrering och efteranmälan: På söndag kan startkuvert hämtas ut i Sim- och Sporthallen från kl 08.00, en trappa upp i hallen, ingång från utsidan. Observera att efteranmälan på plats är endast möjlig i motionsklasser, ej i Master Olympisk, 2xSupersprint samt 14-15 år. Detta är en viktig skillnad mot tidigare och beror på att tävlingen 2020 ingår i Svenska Triathloncupen och följer cupens regler för anmälan.

Betalning med såväl kort som Swish är möjlig och föredras framför kontanter.