Olympisk distans och motionsklass

Tävlingsklass över olympisk distans 1500m – 39km – 10km erbjuds söndag 29 maj för Masters i åldersklasser om 5 år från 35-39 år, upp till 65-69 år.

Observera att Masters 70 år och äldre tävlar på korta distansen 400m-17,5km-5km på lördag 28 maj. Detta ingår i Covid-anpassning för att hålla nere antal samtidiga deltagare och få ett fungerande tidsschema.

Deltagande i tävlingsklass kräver tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet.

Ej efteranmälan på plats, dels pga cup-tillhörigheten, dels pga covid-anpassning.

Senior hänvisas till supersprint-distansen, ingen tävlingsklass för olympisk distans för yngre än 35. 

Motionsklass erbjuds lördag 28 maj på kort motionsdistans 400m – 17,5km – 5km.
Motionsklass över olympisk distans utgår som en del av covid-anpassningen.
I motionsklass krävs varken licens eller föreningstillhörighet.

Simning:

  • Olympisk distans: 1500 meter bestående av 400 meter rak sträcka -> kort löpning över land -> 1100 meter u-bana. Karta (PDF)
  • Kort motion och Masters 70+: 400 meter rak sträcka. Karta (PDF)
  • Nummerlapp får ej bäras under simmomentet.
  • Åldersvis vågstart för Master

Vid låg vattentemperatur gäller följande:

Olympisk distans:

Alternativ 1: < 13°C – simning i sjön, förkortas till 750 meter. Start 12.45 vid norra delen av Skantzsjön vid tävlingscentrum.

Alternativ 2
: < 12°C – simning 750 meter i utomhusbassäng (50m), 800 meter löpning till växlingsområdet. Våtdräkt tillåten. Cirka 6-8 deltagare per bana. Åldersvis start, de äldsta först. Planerat tre starter med första start 12.20. Start med 20 minuters mellanrum. All utrustning skall tas med och lämnas i växlingsområdet vid cykeln. Vi rekommenderar att man tar med skor att springa i till växlingsområdet, pga grusväg.

Alternativ 3
: < 12°C – simning ersätts av löpning 3 km (duathlon). Ordinarie starttid för samtliga. Start sker söderut på Skantzgatan i anslutning till tävlingscentrum. Banan för denna löpning är en förlängd variant av löpbanan för supersprint-klassen. Kartor kommer att anslås om detta alternativ blir aktuellt.

Motionsklass och Master 70 år & äldre som normalt skall simma 400 m – om vattentemperaturen understiger 12°C ersätts simning med löpning 2 km, ordinarie starttid och startplats.

Cykling:

Drafting ej tillåten: 10-metersregeln tillämpas. Deltagare som varnats (blått kort) skall efter växling från cykel stanna i straffstationen vid utgången till löpning. Deltagare ansvarar själv för att rätt antal straff pliktas. Strafftid per varning är två minuter.

Kort distans cyklar fem varv á 3,5 km. Karta (PDF)

Olympisk distans cyklar 4 varv á 9,75  km  Karta (PDF) (OBS: SEN ÄNDRING)

Cykelsäkerhet:

  1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
  2. Väl fungerande bromsar krävs.
  3. Håll till höger och observera att omkörning alltid skall ske till vänster.

Punkt 1-2 kontrolleras vid incheckning.

Löpning: Två varv á 2,5 km (kort motion, Masters 70+) respektive tre varv á 3,2 km (olympisk distans) (OBS: SEN ÄNDRING)

Ingen officiell langning av vätska. Egen langning tillåten inom särskilt markerat område. Skräp får endast kastas inom markerad skräpzon. Nedskräpning på annan plats bestraffas (gult kort) med 15 sekunder i straffbox. Dryck och dylikt erhålles i påse efter loppet. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar i korsningar och vägdelningar. Deltagare ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Stopptider för olympisk distans: Sista varvet på cykel skall vara påbörjat senast 1 timmar och 45 minuter efter sista start. Sista varvet på löpning måste vara påbörjat senast 3 timmar efter sista start. Håller man normal träningsnivå bör ingendera stopptid bli ett problem.

Priser: Förutom plakett som delas ut till alla fullföljande kommer hederspriser att delas ut till de främsta i varje mastersklass. Ingen särskild prisceremoni i masterklasserna – priser finns att hämta i sekretariatet när den officiella resultatlistan är färdig.

Ingen omklädning och dusch i Sim- och Sporthallen (covid-anpassning). Särskild rutin för WC.

Märkning med startnummer i samband med registrering eller incheckning. Etikett för märkning av cykel i deltagarkuvert fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Aktuell vattentemperatur anslås på informationstavla kl 09.00. Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavla senast en timme före start.

Startplats är belägen i södra änden av sjön vid ångbåtsbryggan. OBS: ca 400 meter promenad till starten (asfalt eller grusgång/gräs), kom ihåg att gå i tid till starten.
Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 15 minuter före respektive start.
Avprickning skall ske senast 10 minuter före start – vid simstarten.

Tidtagning
Olympisk distans: Elektronisk tidtagning 
Tidtagningschip är av engångstyp och fästes med inbyggd klisterremsa på vristen/fotleden Inget chip – ingen tid! Chipet behöver EJ återlämnas.

Kort distans lördag: förenklad tidtagning som endast garanterar sluttid i mål.

Registrering: På söndag kan startkuvert hämtas ut utanför Sim- och Sporthallen från kl 08.00. Ej inomhus som tidigare år.