14 – 15 år – tävlingsklass

Loppet genomförs över distansen 400 m simning – 8 km cykling – 2,5 km löpning.
Loppen genomförs med drafting ej tillåten. Tempocykel är inte tillåten.
Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas i övrigt. Nya regler för 2024 anslås på anslagstavlorna.

Kartor över banan (PDF, avser även Tri4Fun-klasserna)

Simning: 400 meter i 50 m bassäng. Skantzöbadets camping. Våtdräkt ej tillåten. Växling ett sker här.

Cykling: Totalt 8,1 km. Drafting ej tillåten. Fram till tävlingscentrum. Ytterligare två varv på del av cykelbanan.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.
Kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv 2500 m till största delen på icke asfalterat underlag. På banan kan det komma att finnas deltagare från Age-group och motionsklasserna. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Priser: Hederspriser till sex främsta.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdenas incheckning. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling. Observera att det är två olika växlingsområden. Var därför i god tid.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning med chip runt vristen.  Ingen simtid, växling 1 eller cykeltid. Dessa tider slås ihop.

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.

Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande i tävlingsklasserna skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till tävlingscentrum. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet i tävlingscentrum.

Tävlingsledningen kommer att bära orange tröjor med texten ”Hallsta Triatlon”. Domare bär svart väst. Övriga funktionärer bär gul väst. Observera att det inte är funktionärernas huvuduppgift att visa vägen.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats. Sista anmälan 240522.

Hallstahammars kommun
Visit Hallstahammar