Pojkar/Flickor 14-15 år Lördag 27 maj

Loppet genomförs över distansen 400 m simning – 10,5 km cykling – 2.75 km löpning.

Loppen genomförs med drafting tillåten och tempocykel är inte tillåten.  Gemensam start damer och herrar tillsammans med senior, junior och 16-17 år.

(Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler för triathlon tillämpas. Nya regler för 2023 anslås på anslagstavlorna.)

Kartor för 14-15 år – PDF-format – alla grenar i samma fil

Simning: 400 meter rak längd. Start vid bryggan söder om Åsby hotell och konferens.

Vid låg vattentemperatur ersätts simningen med löpning.

Cykling: Tre varv á 3.5 km, totalt 10.5 km.

Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan och genomför rätt antal varv. Ingen langning under cykelmomentet. Cykelbanan kommer vara markerad med skyltar.

Drafting tillåten. Varvad deltagare får fullfölja loppet. På slutet av cykling och löpning kan enstaka cyklister finnas på banan samtidigt.

Cykelsäkerhet:
1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
2. Väl fungerande bromsar krävs.

Kontrolleras vid incheckningen.

Löpning: Ett varv 2750 m.

Dryck m.m. efter målgång. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar där de olika banorna delar sig. Deltagaren ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Priser: Hederspriser till samtliga 14-15 år.

Cykeletikett fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Tid för incheckning och utcheckning kommer framgå av särskild informationstavla vid växlingsområdets incheckning. Växlingsområdet kommer att hållas fritt från andra deltagare under pågående växling. Incheckad cykel får ej lämna växlingsområdet. Cykel och övrig utrustning får endast checkas ut mot uppvisande av nummerlapp eller annan identifikationshandling.

Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavlorna senast en timme för respektive start.

Startplatsen är placerad i södra änden av sjön vid ångbåtsbryggan.

Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 15 minuter före respektive start.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning inklusive splittider. 

Protest inlämnas till sekretariatet vid Sporthallen senast 15 minuter efter att berörd deltagare avslutat loppet.
Resultat anslås på informationstavlorna. Dessa läggs ut på tävlingshemsidan och förbundets hemsida efter tävlingen.

Samtliga tävlande skall ha giltig tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. Endagslicens kan lösas i samband med nummerlappsutdelningen.

Nummerlapp får ej bäras under simmomentet, ej heller vikas. Nummerlapp skall vara synlig bakåt på cyklingen och framåt under löpningen. Godkänt namntryck på tävlingsdräkt ersätter nummerlapp.

Personal kunnig i första hjälpen finns i anslutning till växlingsområdet. Vid olycka längs banan kommer första-hjälpen personal att transporteras ut till den drabbade.

Informationstavla kommer att finnas i anslutning till växlingsområdet.

Registrering och efteranmälan: Ingen efteranmälan på plats. 

 

Hallstahammars kommun