Stafett där en simmar, en cyklar och en springer.

Kartor över cykling och löpning – PDF – båda grenarna i samma fil

Motionslopp över 400m – 20km – 5km

Simning i 50- metersbassängen på Skanzöbadet:

  • Max 8 per bana startar samtidigt
  • Max 130 startande lag

Växling ett sker utanför badet där deltagare två väntar vid sin cykel för att efter ”ryggdunk” påbörja cykelmomentet. Nummerlapp bärs på ryggen.

 Cykling:

Drafting ej tillåten: 10-metersregeln tillämpas. Deltagare som varnats (blått kort) skall före växling till löpning stanna i straffstationen vid ingången till växlingsområdet. Deltagare ansvarar själv för att rätt antal straff pliktas. Strafftid per varning är en minut.

Cyklingen genomförs två varv. Först fram till huvudvarvet. Sedan ett första varv om 11 km. Därefter ett andra varv om 10 km för att sedan vika av in mot växling två. Karta kommer senare.

Cykelsäkerhet:

  1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
  2. Väl fungerande bromsar krävs.
  3. Håll till höger och observera att omkörning alltid skall ske till vänster.

Punkt 1-2 kontrolleras vid incheckning.

Växling två sker inne i växlingsområdet genom kroppskontakt. Deltagare två med cykel avviker omedelbart från växlingsområdet för att lämna plats för nästa deltagare.

Löpning: Ett varv á 5 km

Officiell langning av vätska vid 2,5 km. Egen langning tillåten inom särskilt markerat område. Skräp får endast kastas inom markerad skräpzon. Nedskräpning på annan plats bestraffas (gult kort) med 10 sekunder i straffbox.  Längs löpningen finns vägvisningsskyltar i korsningar och vägdelningar. Deltagare ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Stopptider: Andra varvet på cykel skall vara påbörjat senast 1 timme och 15 minuter efter sista start. Sista varvet på löpning måste vara påbörjat senast 2 timmar efter sista start. Håller man normal träningsnivå bör dessa stopptider inte bli något problem.

Priser: Inga priser delas ut men laget erhåller i samband med registreringen en enkel korg med picknick.

Omklädning och dusch i Sim- och Sporthallen.

Avprickning skall ske senast 10 minuter före start – vid simstarten.

Tidtagning: Elektronisk tidtagning. Endast sista deltagare (löparen) bär chip för att laget skall erhålla tid löp ut samt sluttid. Tidtagningschip är av engångstyp och fästes med inbyggd klisterremsa på vristen/fotleden. Inget chip – ingen tid! Chipet behöver ej återlämnas.

Registrering: På lördag kan startkuvert hämtas i Sim- och Sporthallen från kl 13.00.

Hallstahammars kommun