Para motion

Här kan du läsa viktig information specifikt för dig som ställer upp i paraklass. Se flik Motion individuellt för mer info om loppet och banan.

Tävlingsområde
Parkering: Parkering bakom Sporthallen vid padel-banorna.
Toaletter: Finns i närliggande servicebyggnad.

Personlig handler
Deltagare i paraklass har rätt till en personlig handler som kan assistera i och ur vattnet, i växlingsområdet samt längs banan vid behov. En personlig handler kan vara en närstående. Har du ingen som kan följa med som personlig handler, kontakta oss för att se om vi kan hjälpa till.

Simning
Simningen sker i Skantzsjön och du startar i vattnet. Det kommer att finnas en ramp vid sim-i och -upp.

Växlingsområde
Växlingsområdet är på en gräsmatta med trottoarkanter. Paradeltagarnas plats i växlingsområdet är placerat så att det ska bli så enkelt som möjligt att komma att komma in till och ut från växlingsområdet.

Cykelbana
Cykling sker på trafikerad väg. OBS! Deltagare med handcykel måste ha en flagga på cykeln för synlighet.

På cykelbanan finns ett fartgupp och tre uppförsbackar. Banan har en vändpunkt. Det finns funktionär på plats vid vändpunkten om du skulle behöva assistans.

Vill du se banan innan tävling? Se film som kommer att läggas upp när tillstånd blivit klart från länsstyrelsen.

Löparbana
Löpningen sker huvudsakligen på grusväg. Gruset är på de flesta ställen hårt packat. Ett påhängshjul (FreeWheel) är ett måste för att klara löparbanan i rullstol.

Vid en backe bedöms det för svårt att komma upp med rullstolen. Här råder så kallad Free Push Zone där personlig handler får hjälpa till att trycka på.

OBS! Deltagare i rullstol har hjälm på löpsträckan.

Hallstahammars kommun
Visit Hallstahammar