Mastersklasser

 • RM – medalj i varje åldersklass
 • Hederspris till de tre första i varje åldersklass
 • Speciellt prisbord med 10 priser dam/herr som delas ut till de bästa masters overall utifrån åldersfaktor.
  • Med ökad ålder minskas den faktiska tiden i mål med 0,02 för varje femårsintervall. Som exempel så blir den omräknade tiden för deltagare i 60-årsklassen med tid i mål 1:10:00 enligt 0,84 x 1:10:00 = 0:58:48 som sedan jämförs med övriga masters.

Prisbordet master overall ser i nuläget ut på följande sätt:

Seniorklasser

Deltagare med lägst sammanlagda platssiffra efter de båda loppen koras som helgens vinnare. Vid samma platssiffra gäller lägsta platssiffra i lopp nummer två. Samma gäller för placeringar 2 och därefter.

 1. 3000 kr + presentkort 800 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar
 2. 2000 kr + presentkort 800 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar
 3. 1000 kr + presentkort 800 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar
 4. Presentkort 1200 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar
 5. Presentkort 800 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar
 6. Presentkort 400 kr på Stenströms Cykel Hallstahammar

Junior och ungdomsklasser
Enklare hederspriser till de tre första i respektive klass. Observera att junior och ungdom ingår i seniorklass.

Pojkar och flickor 14- 15 år
Enklare hederspriser till de 6 första i respektive klass.

Pojkar och flickor 13 år & yngre
Vi delar ut små priser till alla efter målgång.